13-04-2020, 22:40

Ping là gì? Hướng dẫn cách sử dụng lệnh Ping

Có thể khi đi đánh game bạn đã nghe rất nhiều người nói PING, kiểu như PING cao thì máy lag, PING thấp thì máy mượt, … điều đó có đúng không? PING thực sự là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu

Ping là gì?

Ping là gì? Hướng dẫn cách sử dụng lệnh Ping

Ping (Packet Internet Grouper) là công cụ kiểm tra kết nối giữa máy tính của bạn đến một máy chủ cụ thể nào đó bằng cách đo thời gian gửi và nhận một gói tin.

Ping càng cao thì chơi game càng lag, còn Ping càng thấp thì chơi game càng mượt.

Hướng dẫn cách sử dụng lệnh Ping

Bạn mở cửa sổ Command Prompt bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + R, sau đó nhập lệnh cmd rồi nhấn phím Enter.

Nhập lệnh Ping (Xem cách lệnh Ping thông dụng bên dưới) vào cửa sổ Command Prompt rồi Enter.

Một số lệnh Ping thông dụng

  • ping : Ping 4 lần đến máy chủ. Ví dụ: ping macstores.vn
  • ping-t : Ping liên tục tới máy chủ, cho tới khi đóng cửa sổ Command. Ví dụ: ping macstores.vn -t
  • ping< máy chủ>-lsize : Tùy chính kích thước gói tin (tính theo bytes) sử dụng để Ping. Ví dụ: ping macstores.vn -l 256
  • ping-n : Tùy chính số lần thực hiện lệnh Ping. Ví dụ: Ping 103.74.123.30 -n 10

Lưu ý: Kích thước gói tin được tính bằng byte. Đơn vị đo lường thời gian được tính bằng mili giây (1/1000 của giây).

Những kết quả Ping thường gặp

  • Request time out: Đích đến không có phản hồi
  • Destination host unreachable: Đích đến không tồn tại
  • Reply from 103.74.123.30: bytes=32 time=28ms TTL=56: Gửi gói tin có dung lượng 32 bytes tới địa chỉ IP: 103.74.123.30, thời gian phản hồi là 28 mili giây, TTL (time to live – vòng đời gói) là 56.
  • Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss): Các gói tin: Đã gửi = 4, đã nhận = 4, thất bại 0 (0%)