28-01-2019, 13:10

File .exe và .msi là gì? Chọn file .exe hay .msi khi cài đặt ứng dụng Windows?

File .exe và .msi là gì? Chọn file .exe hay .msi khi cài đặt ứng dụng Windows?

Bạn thường thấy 2 lựa chọn .exe và msi khi tải về file cài đặt phần mềm, game? Vậy .exe là gì, .msi là gì? .exe và .msi có gì khác nhau? .exe (executable) là tập tin cài đặt và chạy ứng dụng đã cài đặt trên Windows. .msi (Windows Installer hay Windows Installer) cũng …


The post File .exe và .msi là gì? Chọn file .exe hay .msi khi cài đặt ứng dụng Windows? appeared first on Thuthuattienich.com.

File .exe và .msi là gì?

.exe (executable) là tập tin cài đặt và chạy ứng dụng đã cài đặt trên Windows.

.msi (Windows Installer hay Windows Installer) cũng là tập tin cài đặt ứng dụng Windows, tuy nhiên .msi được thiết kế để cài đặt trong im lặng (Silent), có nghĩa là file .msi có chứa bản ghi các lần nhấn chuột để hoàn tất cài đặt ứng dụng (ví dụ như Next, OK hoặc Finish). Bạn sẽ không phải làm gì trong suốt quá trình cài đặt.

File .exe và .msi là gì? Chọn file .exe hay .msi khi cài đặt ứng dụng Windows?
7-zip hỗ trợ cài đặt bằng .exe và .msi