16-12-2017, 13:40

Asus phát hành ra bản cập nhật mới cho 3 mẫu ZenFone 3, ZenFone 3 Ultra và ZenFone Live

Asus vừa phát hành ra bản cập nhật mới dành cho 3 mẫu ZenFone 3, ZenFone 3 Ultra và ZenFone Live. Bản cập nhật tập trung vào sửa lỗi lỗ hổng bảo mật Wi-Fi tấn công bằng kỹ thuật KRACK đi kèm với bản vá bảo mật Android.

Cụ thể hơn thì:

  • Asus ZenFone 3 nhận được bản cập nhật mã hiệu 14.2020.1711.80, sữa lỗi bẩo mật Wi-Fi tấn công bằng kỹ thuật KRACK.
  • Asus ZenFone 3 Ultra nhận được bản cập nhật mã hiệu 14.1010.1711.62, vá lỗi bảo mật Android tháng 12.
  • Asus ZenFone Live nhận được bản cập nhật mã hiệu 13.1407.1711.47, sữa lỗi bẩo mật Wi-Fi tấn công bằng kỹ thuật KRACK, sửa lỗi về lỗ hỏng BlueBorne, cai thiện máy ảnh và tăng cường sự ổn định hệ thống.

Nếu bạn đang sử dụng 1 trong 3 thiết bị này hãy cập nhật bằng cách: Cài đặt > Giới thiệu điện thoại > Cập nhật hệ thống.

Nguồn: The Android Soul

 Tech Funny

Cùng chuyên mục