27-11-2017, 20:05

BKAV muốn mời 10 bạn anti-fan đi thăm nhà máy sản xuất BPhone

BKAV vừa cho biết họ muốn mời 10 bạn anti-fan đi thăm nhà máy sản xuất BPhone để hiểu rõ hơn về công ty này cũng như các sản phẩm của họ.

BKAV sẽ tài trợ chi phí cho toàn bộ chuyến đi, dự kiến sẽ diễn ra vào thứ 6 tuần này. Theo BKAV thì họ có khát vọng thúc đẩy ngành công nghiệp smartphone Việt Nam, và muốn mọi người hiểu rõ hơn những gì họ đã, đang và sẽ làm để hiện thực hóa điều này. Vì vậy thì không có cách nào tốt hơn là chia sẻ với những bạn anti-fan chân chính để cộng đồng cùng nhau chung tay.

Để chắc chắn rằng bạn là anti-fan, hãy trả lời bảng khảo sát phía dưới nhé (sẽ có yêu cầu đặc biệt để không trá hình). Bọn mình sẽ chọn 10 bạn tham gia dựa trên thông tin này, bất kỳ bạn đang ở đâu và thuộc vùng miền nào. Kết quả sẽ được công bố vào tối thứ 4 tuần này.

Cùng chuyên mục