20-11-2017, 18:12

Wi-Ho: Ra mắt dịch vụ cho thuê cục phát Wi-Fi du lịch

Vừa có thêm một công ty nữa nhảy vào lĩnh vực cho thuê cục phát Wi-Fi du lịch đó là Wi-Ho! Vietnam.
Wi-Ho: Ra mắt dịch vụ cho thuê cục phát Wi-Fi du lịch

Trước đó chúng ta đã biết đến Laxgo. Về cơ bản thì dịch vụ của hai công ty này là như nhau: cho thuê cục phát Wi-Fi để bạn dùng đi du lịch ở nhiều nước. Trước khi đi du lịch, bạn thuê cục này của Wi-Ho! ngay tại Việt Nam, chọn quốc gia & số ngày đi, sau đó cầm cục này đi và sử dụng Wi-Fi ở nước bạn đến mà không cần phải lo mua SIM data ở nước ngoài.

Wi-Ho! hỗ trợ 65 quốc gia ở các khu vực châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. 

Cùng chuyên mục