12-11-2017, 17:40

Thử nghiệm việc học khuôn mặt của FaceID: không học lại

Apple nói FaceID sẽ học khuôn mặt của bạn mỗi khi nó thay đổi. Hôm nay mình thừ hoá trang thành avatar của mình và cho iPhoneX học rồi sau đó lại tẩy đi về bình thường.
Thử nghiệm việc học khuôn mặt của FaceID: không học lại

Kết quả là từ bình thường đến hoá trang xong thì mình cần phải nhập mã để iPhoneX học mặt mới của mình. Sau khi tẩy trang đi về trạng thái bình thường thì iPhoneX không cần phải học nữa mà dùng được luôn.

Vậy là iPhoneX sẽ lưu những tình trạng thay đổi của chúng ta qua thời gian, mỗi lần thay đổi sẽ học nhưng quay trở lại thì không cần phải học lại.

Và với việc hoá trang trắng như avatar của mình thì việc nhận khuôn mặt sẽ khó khăn hơn ở những nơi có ánh sáng mạnh hoặc yếu như ngoài trời nắng hoặc trong phòng tối.

Cùng chuyên mục