27-06-2018, 19:16

Thực hư việc chính phủ Hàn Quốc đánh thuế 10% lợi nhuận từ giao dịch Crypto?

Bộ Tài chính Hàn Quốc đã bác bỏ một số nguồn tin cho rằng các nhà chức trách đang chuẩn bị đánh thuế đối với lợi nhuận thu được từ tiền điện tử.

Vào ngày 22/06, truyền thông Chosun trích dẫn lời của “một quan chức chính phủ cao cấp” tuyên bố rằng chính phủ đang chuẩn bị đánh thuế 10% theo lợi nhuận thu được từ tiền điện tử không bất kể quy mô đầu tư.

“Chúng tôi quyết định đánh thuế từ việc đầu tư tiền điện tử, vấn đề đặt ra ở đây là chúng tôi nên dành thời gian cho các nhà đầu tư bao lâu để đưa ra quyết định này và khi nào sẽ thực hiện điều đó.”

Thực hư việc chính phủ Hàn Quốc đánh thuế 10% lợi nhuận từ giao dịch Crypto?

Chính phủ Hàn Quốc đang đưa ra các điều chỉnh cho Crypto!

Chính phủ cũng đã quyết định phân loại lợi nhuận đó thành nguồn “thu nhập khác,” báo cáo được đưa ra cho thấy rằng chính phủ đã không xem tiền điện tử như một sản phẩm tài chính hay một sản phẩm đầu tư.

Theo luật thuế nội địa, “thu nhập khác” được cho là thu nhập không hợp pháp hoặc thu nhập tạm thời, nó không giống như thu nhập kiếm được. Khoản thuế 10% này được cân nhắc sẽ đưa vào bản sửa đổi dự luật thuế năm nay với một đến hai năm gia hạn trước khi chính thức có hiệu lực. 

Tuy nhiên, Bộ Tài chính – cơ quan chính phủ giám sát các chính sách tài chính – đã nói rằng đây là báo cáo nhảm nhí và nó “khác xa thực tế.”

Một báo cáo từ Business Korea tiếp tục bổ sung rằng có thể việc đánh thuế sẽ “mất một khoảng thời gian đáng kể,” ngay cả khi chính phủ quyết định chỉ thị đánh thuế dựa trên nguồn lãi từ giao dịch crypto. Một hệ thống pháp lí được thành lập sẽ là điều cần thiết, nhằm đưa ra tất cả các chi tiết của bất kì thông tin liên quan đến thuế từ các sàn giao dịch tiền điện tử nội địa trước khi thực thi khung thuế.

Mặc dù các báo cáo trước đây của kế hoạch đánh thuế dự kiến sẽ được công bố tháng 6, bộ phận thuế của Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ đề xuất sửa đổi dự luật thuế tại Quốc hội vào tháng 8 năm nay. Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh rằng họ đang nghiên cứu khung thuế ở các nước khác như Nhật Bản, Đức, Hoa Kỳ và nhiều nước khác nữa để đưa ra một khung thuế hợp lí.

Ở thông tin liên quan, cơ quan thuế Thái Lan gần đây đã bỏ 7% thuế giá trị giá tăng (VAT) đối những giao dịch tiền điện tử riêng lẻ để giảm gánh nặng thuế của họ.

Nguồn: CCN