17-06-2018, 22:50

Cơ quan quản lý thị trường tài chính Hà Lan- AFM yêu cầu cấp phép cho các tổ chức đầu tư vào tiền điện tử

Cơ quan quản lý tài chính của Hà Lan và Cơ quan quản lý thị trường tài chính Hà Lan (AFM) đã công bố một lá thư được gửi tới các tổ chức đang đầu tư vào tiền điện tử. Bức thư thông báo rằng các hoạt động đầu tư tiền điện tử nhất định phải có yêu cầu cấp phép từ AFM. Tuy nhiên, “liệu các nhà quản lý của các tổ chức đầu tư tiền điện tử có thể đáp ứng các yêu cầu cấp phép hay không.”? 

Cơ quan quản lý thị trường tài chính Hà Lan- AFM yêu cầu cấp phép cho các tổ chức đầu tư vào tiền điện tử

AFM đã “đưa ra một số câu hỏi” mà các quản trị viên của các tổ chức đầu tư vào tiền điện tử sẽ được yêu cầu trả lời để xin cấp giấy phép cần thiết. Các yêu cầu nói trên liên quan đến quản lý thanh khoản, các giao thức định giá của tổ chức, quy trình phát triển sản phẩm và những cân nhắc trong việc lưu trữ.