9-03-2016, 15:01

Microsoft thử nghiệm mớ máy tính Windows 10 qua Bluetooth

Microsoft hiện đang thử nghiệm một phiên bản mới của ứng dụng xác thực đăng nhập, Authenticator dành cho Windows 10, cho phép đăng nhập máy tính qua Bluetooth.

Microsoft thử nghiệm mớ máy tính Windows 10 qua Bluetooth

Microsoft hiện đang thử nghiệm một phiên bản mới của ứng dụng xác thực đăng nhập, Authenticator dành cho Windows 10.

Một người dùng Twitter có tên WalkingCat đã phát hiện ứng dụng này, đặt tên là 'bản beta đăng nhập qua điện thoại.'

Bản ứng dụng cập nhật này sẽ cho phép người dùng Windows 10 mở khóa máy tính của họ qua Bluetooth, đơn giản chi việc lựa chọn máy tính cần mở khóa trong danh sách mở khóa thiết bị hiển thị trong ứng dụng.

Microsoft đã giới thiệu những cách thức mới để đăng nhập vào Windows 10 máy tính mà không cần một mật khẩu, bao gồm cả ứng dụng Windows Hello hỗ trợ thông qua đầu đọc dấu vân tay và camera.

Hiện ứng dụng Authenticator mới đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ của Microsoft, và nó được giới hạn cho các thiết bị di động chạy Windows 10.

Microsoft hiện không cung cấp ứng dụng xác thực riêng của mình dành cho iOS (Apple) hoặc Android (Google), vì vậy chưa chắc, sẽ có một phiên bản ứng dụng Authenticator tương tự dành cho các hệ điều hành trên./.