6-10-2017, 19:54

Những thiết bị Windows Phone còn tồn tại sắp trở thành "phế phẩm" trong vòng vài năm sắp tới?

Những thiết bị Windows Phone còn tồn tại trên thị trường ở thời điểm hiện tại có thể sẽ chỉ được hỗ trợ đến năm 2019 hoặc 2020.

Những bản tin tức rò rỉ nội bộ của Microsoft đã tiết lộ rằng bộ phận feature2 sẽ tiếp tục hỗ trợ Windows 10 Mobile với những bản cập nhật sửa lỗi và cải thiện hệ điều hành. Tuy nhiên, trong trang hỗ trợ của Microsoft (support.microsoft.com) thì các thông tin lại cho biết về thời điểm đặt dấu chấm hết cho nền tảng di động trên.


Theo bảng dữ kiện vòng đời tại trang hỗ trợ của Microsoft thì thời hạn hỗ trợ của Windows 10 Mobile là đến hết ngày 13 tháng 10 năm 2020.


Những thiết bị Windows Phone còn tồn tại sắp trở thành "phế phẩm" trong vòng vài năm sắp tới?

Tuy nhiên, khi tìm kiếm vòng đời sản phẩm cho Windows 10 Mobile cũng tại trang hỗ trợ Microsoft thì kết quả lại khác. Ở đây, thời điểm kết thúc hỗ trợ chính lại là ngày 11 tháng 6 năm 2019.


Xem thêm: Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ hệ điều hành Windows Phone 8.1Bởi vì 2 con số trên không khớp nhau nên hiện tại chúng ta chỉ có thể biết rằng thời điểm Microsoft ngừng hỗ trợ hệ điều hành này rơi vào khoảng giữa năm 2019 đến cuối năm 2020. Như vậy, những người dùng Windows Phone có thể sử dụng thiết bị mình thêm 2-3 năm nữa và sẽ phải sớm tìm kiếm một chiếc smartphone mới để thay thế, trước khi hệ điều hành chính thức trôi vào dĩ vãng và sẽ không nhận được bất kì bản cập nhật nào nữa!


Phương Nam


Nguồn Windows Latest