28-08-2017, 23:13

Vẻ đẹp qua những bức ảnh chụp từ camera kép của Galaxy Note 8

Vẻ đẹp qua những bức ảnh chụp từ camera kép của Galaxy Note 8

Ảnh chụp từ camera góc rộng, khẩu f/1.7, ISO 320, tốc độ 1/1000s.

Ảnh chụp từ camera góc rộng, khẩu f/1.7, ISO 400, tốc độ 1/15s.

.Ảnh chụp từ camera góc rộng, khẩu f/1.7

Ảnh chụp từ camera góc rộng, khẩu f/1.7.

Ảnh chụp từ camera góc rộng, khẩu f/1.7, ISO 160, tốc độ 1/350s.

Ảnh chụp từ camera góc rộng, khẩu f/1.7, ISO 40, tốc độ 1/501s.

Ảnh chụp từ camera góc rộng, khẩu f/1.7, ISO 40, tốc độ 1/394s.

Ảnh chụp từ camera góc rộng, khẩu f/1.7, ISO 400, tốc độ 1/6000s.

Ảnh chụp từ camera góc rộng, khẩu f/1.7, ISO 50, tốc độ 1/1s.

Ảnh chụp từ camera góc rộng, khẩu f/1.7, ISO 40, tốc độ 1/1532s.

Ảnh chụp từ camera tele, khẩu f/2.4, ISO 32, tốc độ 1/100s.

Ảnh chụp từ camera tele, khẩu f/2.4, ISO 25, tốc độ 1/1s.
Hoàng Anh
Theo Đời sống & Pháp lý