4-10-2016, 13:45

Bản tin Hi-news 14: Canon 5D Mark IV chính thức ra mắt