3-10-2016, 11:49

Bạn đã có thể xem lịch ngay trên Google Maps

Google đã công bố một bản cập nhật cho Google Maps: tích hợp với Google Calendar. Tính năng mới này cho phép người dùng Android bắt đầu thấy các sự kiện Lịch của họ ngay trên trên Google Maps. 


 

 

Để thấy được Lịch ghi nhớ trên Maps, điều quan trọng là sự kiện đó phải được tag với một địa chỉ nhất định. Một yêu cầu khác là bạn cần phải đăng nhập vào cả Google Calendar và Google Maps với cùng một tài khoản. 


Khi mở ứng dụng Google Maps lên, ngoài các điểm trên bản đồ thường thấy, bạn cũng sẽ có thể nhìn thấy một danh sách các sự kiện sắp tới của bạn. Thao tác như sau: Mở menu, chọn Your Places, và sau đó chọn Upcoming. Bạn cũng có thể ẩn các sự kiện từ bản đồ bằng cách chọn sự kiện đó và nhấn Dismiss. 

 

 


Thậm chí Google Maps còn có mục quản lý nội dung cá nhân mới ở tab Settings trong menu bên. Bạn có thể thể sử dụng tùy chọn này để ẩn đi những gì bạn không muốn nhìn thấy trên bản đồ của bạn. 


Việc tích hợp Lịch Calendar vào Google Maps là tính năng được đón nhiều nhất. Ngoài ra, Google cho hay sẽ tiến hành tích hợp những dịch vụ khác như Gmail và Google Contact của tất cả các bên trên, vì vậy nó là tuyệt vời để xem hội nhập này cuối cùng đã bắt đầu tung ra. 


Xem thêm 3 tính năng người dùng ao ước sẽ có mặt trên iOS 11 


Xem thêm Top 9 tính năng tuyệt vời nhất trên Apple Watch 


DominV 


Theo VentureBeat 

Nguồn: fptshop.com.vn