19-09-2016, 10:39

Skype Preview trên Windows 10 Mobile cập nhật phiên bản mới

Skype Preview mới đây đã nhận được bản cập nhật mới nhất trên Windows 10 Redstone 2 giúp bạn có thể thiết lập Skype làm ứng dụng nhắn tin mặc định và đồng bộ tin nhắn có sẵn trong SMS.

Trên bản cập nhật mới này, bạn có thể thiết lập Skype là ứng dụng nhắn tin mặc định, sau khi tải về bạn sẽ nhận được một nhắc nhở để tích hợp giữa 2 ứng dụng Skype và SMS. Bạn có thể bỏ qua đề nghị này, nếu như bạn đồng ý, tất cả các cuộc hội thoại cũng như tin nhắn sẽ được chuyển sang ứng dụng Skype.

Sau khi đặt chấp nhận đề nghị trên và thiết lập, bạn cũng có thể chuyển ứng dụng nhắn tin nếu như không muốn sử dụng Skype làm mặc định nữa bằng cách làm theo hướng dẫn đã có sẵn trong ứng dụng.

Nguồn: Thế giới di động