21-08-2016, 17:46

Tên gọi “Apple Store” sẽ biến mất

Hiện tại tên gọi “Apple Store” vẫn được sử dụng tuy nhiên nhiều sự thay đổi đã diễn ra và dự kiến từ “Store” sẽ biến mất trong từ điển của “nhà Táo”.

Mặc dù công chúng vẫn quen gọi “Apple Store” nhưng hiện tại Apple đang dần thay thế, cụ thể hơn, các cửa hàng có tên gọi “Apple Store The Domain” đã được đổi thành “Apple The Domain” hay nơi đặt các flagship của Apple tại New York đã được đổi thành 'Apple Fifth Avenue'.

Trong một bản ghi nhớ gửi tới các nhân viên bán lẻ của mình, sau đó được chia sẻ trên MacRumors, Apple cho biết từ “Store” sẽ dần bị loại bỏ cả trên thực tế lẫn trực tuyến. Tất nhiên điều này sẽ diễn ra từ từ để các khách hàng quen dần.

Sự thay đổi này là một phần trong nỗ lực của Apple, các cửa hàng nay không chỉ là nơi đặt các sản phẩm, mua bán các sản phẩm mà còn là nơi để mọi người có thể chia sẻ, các nhân viên tư vấn, các buổi nói chuyện của các chuyên gia, các trợ giúp, đào tạo và thậm chí là nơi để nghe hòa nhạc như là một Apple Union Square.

Nguồn: Tên gọi “Apple Store” sẽ biến mất