16-05-2013, 19:00

Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến dân

Việc đăng tải được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng tại phiếu trình số 509/PTr-TCCB ngày 13/5/2013 của Vụ tổ chức cán bộ về việc triển khai các thủ tục xét trình phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2007 – 2012 cho các cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Mười cá nhân được đề nghị lần này gồm:

1. Bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Chánh văn phòng Bộ;
2. Bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính;
3. Bà Nguyễn Thị Đào, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế;
4. Ông Phạm Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ Thông tin;
5. Ông Lê Nam Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Internet;
6. Ông Trần Chí Đạt, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông;
7. Ông Bùi Mạnh Hà, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ truyền hình số, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ truyền hình số;
8. Ông Đỗ Xuân Bình, Chuyên viên Chính Vụ Khoa học và Công nghệ;
9. Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Công ty Điện toán và Truyền số liệu, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
10. Bà Phạm Thị Ngọc, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Thời gian đăng lấy ý kiến từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 5 năm 2013.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về địa chỉ email:[email protected]Cùng chuyên mục