2-05-2013, 14:38

Cơ sở dữ liệu của Hệ thống Đăng ký Doanh nghiệp Trực tuyến Việt Nam sẽ hoàn thành cuối năm 2013

Ông Lê Quang Mạnh, người đứng đầu bộ Kế hoạch và cơ quan đăng ký kinh doanh đầu tư cho biết, cơ quan này đang hợp tác với các phòng kinh doanh tại các tỉnh để cập nhật thông tin của tất cả các công ty, xây dựng cơ sở dữ liệu trong năm nay. Ông nói: 'Đây là một hệ thống rất hữu ích, nơi doanh nghiệp có thể tìm thấy thông tin đáng tin cậy về các doanh nghiệp khác. Trước đây, hệ thống lưu trữ của chúng ta chưa đủ đáp ứng nhu cầu, vì vậy chúng ta phải xem xét và chỉnh sửa thông tin của tất cả các doanh nghiệp đã đăng ký để làm cho nó phù hợp với hệ thống mới '.

Theo Cơ quan đăng ký kinh doanh, thông tin về khoảng 730.000 công ty đã được nhập liệu vào hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, nhưng hai phần ba dữ liệu chưa được cập nhật trong nhiều năm và khoảng 140.000 công ty không còn hoạt động hoặc phá sản.

Đăng ký kinh doanh quốc gia được hỗ trợ bởi Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, như một phần của một cuộc cải cách đăng ký kinh doanh, VIR.

Ông Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khẳng định đây là một công cụ quan trọng đối với các quy định hỗ trợ hệ thống, chẳng hạn như một yêu cầu cho báo cáo thường xuyên. 'Tại thời điểm này, nhiều doanh nghiệp không báo cáo hàng năm cho các cơ quan nhà nước hoặc báo cáo không trung thực vì thiếu các quy định pháp lý mạnh mẽ'.

Cùng chuyên mục