16-06-2014, 11:19

Google Maps cho Android vượt mốc 1 tỷ lượt tải về

Bản đồ luôn luôn là một trong những ứng dụng Android thành công nhất, trong thực tế, Google Maps là ứng dụng Android đầu tiên đạt 50 triệu lượt tải về trong năm 2011.Ứng dụng tiềm năng tiếp theo đạt mốc 1 tỷ lượt tải về là YouTube, chắc chắn không còn lâu nữa YouTube sẽ đạt được kỷ lục đó, trong khi chờ đợi chúng tôi nóng lòng muốn biết Google sẽ nâng cấp gì cho Google Maps tại hội nghị Google I/O 2014 vào ngày 25 tới.