13-05-2014, 11:14

Gmail cho Android vượt mốc 1 tỷ lượt tải về

Android khoe có 1,5 triệu tài khoản kích hoạt hàng ngày vào tháng 4 năm 2013, con số này sẽ được cập nhật thêm vào hội nghị Google I/O khai mạc vào 25 tháng 6 tới.

Gmail trên Android cho phép bạn:

• Quản lý nhiều tài khoản
• Xem và lưu file đính kèm
• Thiết lập thông báo