8-02-2021, 11:40

TOP ứng dụng di động đang thịnh hành tại Việt Nam tháng 02/2021 [P1]

TOP ứng dụng di động đang thịnh hành tại Việt Nam tháng 02/2021 [P1]


Hiện tại, trên cửa hàng App Store đã cập nhật danh sách TOP ứng dụng di động đang thịnh hành tại Việt Nam đầu tháng 10 này, trong đó bao gồm một số app nổi bật như Adobe Lightroom, 1.1.1.1: Faster & Safer Internet, Duolingo, CapCut, Ulike, PicsArt Photo Editor... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về dùng thử nếu thấy hữu ích nhé.
Nguồn : http://www.techrum.vn/threads/top-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-di-%C4%91%E1%BB%99ng-%C4%91ang-th%E1%BB%8Bnh-h%C3%A0nh-t%E1%BA%A1i-vi%E1%BB%87t-nam-th%C3%A1ng-02-2021-p1.399775/
Cùng chuyên mục