30-12-2018, 20:30

Sileo nhận bản cập nhật thử nghiệm thứ hai, khắc phục sự cố về kho lưu trữ và cải thiện độ ổn định

Cụ thể hơn với phiên bản beta 2 người dùng có thể theo dõi các tin tức liên quan đến vấn đền jailbreak và chợ ứng dụng xuyên suốt quá trình thử nghiệm, thời gian phản hồi nhanh gấp 2 lần khi người dùng nhấn vào nút tải về các package hoặc tinh chỉnh mới từ Sileo. Ngoài ra một số lỗi từ bản thử nghiệm trước đó cũng được khắc phục nhanh chóng, trong đó bao gồm:
  • Biểu tượng ứng dụng Sileo được làm mới
  • Khắc phục sự cố về kho lưu trữ không hợp lệ khi thêm vào nguồn cấp dữ liệu của Sileo
  • Các vấn đề liên quan đến nút tải về (khả năng phản hồi chính xác hơn)
  • Khắc phục lỗi hiển thị các nhà cung cấp thanh toán trên iPad
  • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn
  • Cải thiện độ ổn định trong quá trình cài đặt và sử dụng Sileo
Lưu ý rằng việc cài đặt phiên bản thứ 2 sẽ làm mới toàn bộ dữ liệu trong Sileo, do đó bạn cần lưu lại các nguồn cấp hoặc kho lưu trữ và thêm lại sau khi quá trình nâng cấp phiên bản hoàn tất.
Cách cài đặt Sileo các bạn có thể tham khảo qua bài viết sau: Sileo, chợ ứng dụng thay thế Cydia phát hành bản thử nghiệm công khai đầu tiên
TECHRUM.VN / NGUỒN: GETSILEO
Nguồn : http://www.techrum.vn/threads/sileo-nhn-ban-cp-nht-thu-nghiem-th-hai-khac-phuc-s-c-v-kho-luu-tr-va-cai-thin-d-n-dnh.200405/