15-03-2014, 13:12

Google giảm giá mạnh dịch vụ lưu trữ trực tuyến Google Drive

Cụ thể Chi phí cho 1TB dung lượng lưu trữ trên đám mây hàng tháng được cắt giảm từ 49.99 USD xuống còn 9.99USD, và giá cho 100GB dung lượng giảm từ 4.99USD xuống còn 1.99 USD. Dịch vụ cung cấp 10TB lưu trữ là 99.99 USD. Năm ngoái Google đã tăng gấp 3 lần dung lưỡng lưu trữ miễn phí từ 5GB lên 15GB và hiện nay Google cũng sẽ tiếp tục cung cấp 15GB miễn phí cho mỗi tài khoản Google như ban đầu.

Trong một bài đang trên Blog của Google, Scott Johnston – giám đốc quản lý sản phẩm của Google đã cho biết rằng việc cắt giảm này là do một số cải thiện về cơ sở hạ tầng gần đây, Scott Johnston đã viết rằng chúng tôi sẽ làm cho giá của nó họp lý hơn để bạn có thể lưu trữ mọi thứ an toàn và dễ dàng truy cập từ nhiều thiết bị và ở bất cứ nơi nào. Dữ liệu được lưu trữ trên ổ của Google cũng có thể được truy cập từ Gmail và Google+ Photos.
Người sử dụng ổ của Google đã dăng ký trước đó sẽ được gửi đến một bản kế hoạch tương tự mà không mất chi phí.

Google Drive đã tạo áp lực lên các đối thủ cạnh tranh lớn như OneDrive của Microsoft và iCloud của Apple. Nhưng bị đe dọa nhiều nhất phải nói đến các công ty cung cấp dịch vụ chuyên ngành nhỏ hơn như DropBox , Box, SugarSync và YouSendIt. Dropbox cung cấp 2GB miễn phí và 9,99USD một tháng cho 100GB dung lượng. Còn OneDrive cung cấp 7GB dung lượng lưu trữ miễn phí, và 25USD mỗi năm cho 50GB lưu trữ và 50USD cho 100GB. Chắc chắn rằng đợt giảm giá mạnh này sẽ làm cho nhiều người có khả năng tiếp cận với dịch vụ lưu trực trực tuyến đang ngày một phát triển như hiện nay.
Cùng chuyên mục