22-09-2013, 12:10

Lịch sử phát triển Google qua ảnh

Từ sự ra mắt của Google Adwords năm 2000 để giới thiệu Gmail vào năm 2006 và điện thoại Android đầu tiên vào năm 2008.Dưới đây là hình ảnh tổng quan nhất lịch sử thương vụ, phát triển của Google :

Sự kiện nổi bật Google qua những bức ảnh

Sự kiện nổi bật Google qua những bức ảnh

Mr.Vinh