16-02-2018, 20:43

Cách mang nút "Xem ảnh" trở lại khi tìm ảnh bằng Google

Cách mang nút "Xem ảnh" trở lại khi tìm ảnh bằng Google


Ngày hôm nay, Google đã có một thay đổi nhỏ nhưng ảnh hưởng của nó lại rất lớn, đó là việc loại bỏ nút 'view image' (Xem ảnh) khi người dùng tìm kiếm ảnh. Tuy nhiên, vấn đề này nhanh chóng được giải quyết khi anh Mạnh Tuấn - admin của cộng đồng J2TEAM đã 'lì xì' cho chúng ta một công cụ giúp mang nút 'view image' trở lại.
Cách thức thực hiện rất đơn giản, các bạn cần làm những điều sau đây:
Truy cập đường dẫn để lấy công cụ tại đây
Các bạn kéo nút 'View image' ở chính giữa trang vào thanh bookmarks (đánh dấu trang) trên trình duyệt của bạn


Sau khi cài đặt xong, các bạn muốn xem ảnh thì hãy vào Google, chọn ảnh các bạn muốn xem rồi click vào nút 'View image' đã thêm vào thanh bookmarks, bức ảnh đó ngay lập tức sẽ được mở trong một tab mới.

Theo J2TEAM Community