17-11-2017, 12:49

Facebook nền web không cho phép xoá Status nữa, là lỗi hay cập nhật mới?

Facebook nền web không cho phép xoá Status nữa, là lỗi hay cập nhật mới?

Không biết là do lỗi hay Facebook thật sự cập nhật mới mà giờ đây, bạn không thể xoá status đã đăng được nữa.

Điều này xảy ra trên cả hai hệ điều hành macOS và Windows, may mắn là ứng dụng trên di động vẫn có thể xoá được. Trên nền web, khi bạn click vào menu ba chấm thuường dùng để chỉnh sửa hay xoá status thì giờ đây tuỳ chọn xoá bài viết đã không còn nữa. Nếu bạn dùng điện thoại vào website facebook ở đường dẫn di động m.facebook.com thì vẫn còn xoá bài được, nhưng nếu chọn hiển thi trang web đầy đủ dưới dạng desktop thì sẽ không còn.

Nếu lỡ đăng status nào đó mà không muốn người khác thấy, bạn có thể dùng điện thoại để gỡ hoặc tạm chỉnh qua chế độ Only Me.


Bản ứng dụng vẫn còn


Nhưng trên máy tính đã mất tính năng xoá bài.

Hiện tại, Facebook vẫn chưa đưa ra thông báo gì về thay đổi này, có thể đây chỉ là một lỗi hệ thống, nhưng cũng có thể trong tương lai chúng ta không thể xoá status nữa thì sao?
Nguồn: http://www.techrum.vn/threads/facebook-nn-web-khong-cho-phep-xoa-status-na-la-li-hay-cp-nht-moi.162581/
Cùng chuyên mục