16-04-2020, 15:14

Your Phone bổ sung thêm một số tính năng dành riêng cho thiết bị Samsung Galaxy

Ứng dụng Your Phone của Microsoft ban đầu được thiết kế cho iOS và Android, sau đó Microsoft đã thu hẹp thành một công cụ hỗ trợ cho Android. Dường như Microsoft đang tập trung nâng cao trải nghiệm của ứng dụng Your Phone, bổ sung thêm một số tính năng nhưng chỉ dành riêng cho thiết bị Samsung Galaxy.
Your Phone bổ sung thêm một số tính năng dành riêng cho thiết bị Samsung Galaxy

Ứng dụng Your Phone - Ảnh: Samsung

Trong bản cập nhật Windows 10 Insider Build 19508, Microsoft đã tiến hành nâng cấp ứng dụng Your Phone, bổ sung thêm tính năng cho phép theo thả tệp, nhưng chỉ dành riêng cho một số điện thoại Samsung Galaxy. Microsft cũng thêm vào Your Phone tính năng sao chép, dán văn bản, hình ảnh giữa điện thoại và máy tính. Cuối cùng là tính năng hỗ trợ tắt màn hình điện thoại từ xa, nhưng sau cùng vẫn chỉ khả dụng trên một số thiết bị Samsung.

Ứng dụng Your Phone - Ảnh: Microsoft

Người dùng không sở hữu điện thoại Samsung cũng nhận được một vài cải tiến nhưng không đáng kể, Microsoft đã sửa lại giao diện chung cho ứng dụng Your Phone, đồng bộ hóa hình nền của ứng dụng và hình nền của điện thoại, kiểu chữ được làm nổi bật hơn. Phần tin nhắn cũng được nâng cấp bằng giao diện trực quan, khung bong bóng chứa tin nhắn được thiết kế bo tròn.

Khác với ứng dụng Your Phone, có rất ít nâng cấp trong bản cập nhật Windows 10 Insider Build 19508. Microsoft đã thay đổi cách thức menu Cài đặt xử lý các ứng dụng mặt định và sửa một số lỗi chung. Tuy nhiên vẫn chưa thể chắc chắn tại thời điểm này vì đây chỉ là bản cập nhật dành cho nhà phát triển, bản chính thức có thể bổ sung hoặc loại bỏ một số tính năng.

Bạn nghĩ sao về mối quan hệ hợp tác giữa Microsoft và Samsung? Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn trong các bản cập nhật Windows 10 tiếp theo, người dùng điện thoại Android nói chung sẽ chịu thiệt hơn người dùng điện thoại Samsung Galaxy.

Nguồn: PCWorld