8-04-2020, 20:46

Netflix cập nhật thêm quyền lựa chọn và quản lý tài khoản cho gia đình

Netflix có rất nhiều nội dung phong phú dành cho nhiều độ tuổi khác nhau. Mới đây, nền tảng này đã cập nhật thêm quyền lựa chọn và quản lý tài khoản cho gia đình, đảm bảo các thành viên nhí sẽ tiếp cận đuộc những nội dung phù hợp với lứa tuổi của mình.
Netflix cập nhật thêm quyền lựa chọn và quản lý tài khoản cho gia đình

​Hiện tại, các bậc phụ huynh có thể thực hiện các cài đặt sau:

  • Bảo vệ từng hồ sơ bằng mã PIN để ngăn trẻ sử dụng các hồ sơ đó
  • ​Lọc bỏ những chương trình và phim không phù hợp với lứa tuổi của các em
  • ​Xóa từng loạt phim hoạt phim theo tên. Khi sử dụng bộ lọc này, (các) bộ phim hoặc loạt phim bị chặn sẽ không còn xuất hiện trong hồ sơ đó nữa
  • ​Dễ dàng xem lại cài đặt của từng hồ sơ từ trung tâm 'Hồ sơ và tính năng kiểm soát của cha mẹ” bên trong cài đặt tài khoản
  • ​Tìm hiểu trẻ đã xem những nội dung gì trong hồ sơ được tạo cho các em
  • Tắt tính năng tự động phát trong hồ sơ trẻ em

Hiện tại người dùng tại có thể thực hiện các cài đặt này trên Netflix bằng thiết bị di động hoặc trên máy tính.

Theo Netflix