2-03-2020, 01:40

Tổng cục môi trường ra mắt ứng dụng Envisoft, cung cấp thông tin về chất lượng không khí

Chất lượng không khí luôn là vấn đề cấp thiết mà người dân quan tâm trong thời gian gần đây. Vừa qua, tổng cục môi trường đã cho ra mắt ứng dụng Envisoft dành cho Android và iOS, hỗ trợ người dùng xem thông tin trực tuyến về chất lượng môi trường không khí trên phạm vi toàn quốc cho cộng đồng.
Tổng cục môi trường ra mắt ứng dụng Envisoft, cung cấp thông tin về chất lượng không khí
Theo tổng cục môi trường, nguồn dữ liệu được lấy từ kết quả quan trắc của các trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục do Tổng cục quản lý và các trạm do Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố quản lý.
Ứng dụng Envisoft bao gồm các chức năng chính như:
  • Hiển thị chỉ số chất lượng không khí AQI theo giờ và ngày hiện tại.
  • Cung cấp bieery đồ biểu diễn giá trị AQI của thời gian trước.
  • Đưa ra khuyến nghị về sức khỏe tương ứng với giá trị AQI
  • Xếp hạng chất lượng không khí xung quanh bạn, dựa vào các trạm quan trắc gần đó.
Hiện nay, người dùng có thể cài đặt Envisoft bằng cách tải liên kết ở dưới.
Tổng cục Môi trường mong rằng ứng dụng Envisoft sẽ là công cụ hữu ích giúp cho cộng đồng có được những thông tin đầy đủ và chính xác, cập nhật thường xuyên hơn về chất lượng không khí tại các khu vực mình quan tâm.