Hôm nay, 19:10

Apple yêu cầu FCC cấp giấy phép để thử nghiệm GPS tại Apple Park

Apple đã yêu cầu FCC cấp giấy phép để thử nghiệm GPS tại Apple Park để nghiên cứu và phát triển các thiết bị trong tương lai.

Để thử nghiệm GPS, Apple phải được thông qua bởi hai cơ quan quản lý bao gồm FCC và Cục Quản lý Thông tin và Viễn thông Quốc gia Hoa Kỳ hoặc thường được gọi là NTIA. Thông thường các công ty cần phải nộp đơn đăng ký giấy phép thử nghiệm nếu họ muốn sử dụng các thiết bị phát GPS.

Apple yêu cầu FCC cấp giấy phép để thử nghiệm GPS tại Apple Park

Các nội dung gửi cho FCC được thực hiện bởi kỹ sư hệ thống thiết kế Harsha Hanumanthaiah của Apple và vẫn chưa được phê duyệt. Theo nội dung gửi đi, Apple muốn sử dụng các bộ lặp và máy phát GPS trong Apple Park. Điều này sẽ giúp họ kiểm tra thiết bị của họ.

Apple đã đề cập đến hai mục tiêu trong ứng dụng.

[Đầu tiên] chiếu sáng một phần của cơ sở, tại số 1 Apple Parkway, Cupertino, CA, với tín hiệu GPS để cho phép thử nghiệm và thử nghiệm trong nhà để tiếp tục khám phá sử dụng công nghệ GPS trong thiết bị của họ để tiếp tục sử dụng các ứng dụng sáng tạo và tiếp tục cung cấp sản phẩm an toàn.

[Thứ hai] tiếp tục thiết kế, phát triển và nâng cao các ứng dụng GPS hiện có để cung cấp hiệu quả cao hơn và phương tiện hiệu quả hơn để sử dụng thông tin có nguồn gốc GPS.

Việc xin giấy phép GPS khá phức tạp. Đầu tiên, người nộp đơn phải xác định nơi cài đặt và sau khi thực hiện xong họ không thể thay đổi vị trí của thiết bị. Ghi chú cho thấy Apple đang lên kế hoạch cài đặt thiết bị tại Apple Parkway trong khi Metro GNSS sẽ được đặt trong một văn phòng ở tầng hai. Không rõ các thiết bị trong tương lai của Apple sẽ được lợi gì nếu giấp phép được thông qua nhưng dù sao cũng rất hứa hẹn.

Nguồn: iphonehacks