5-02-2020, 10:00

Phụ huynh đã có thể quản lý con cái của mình sử dụng Facebook thông qua Messenger Kids

Facebook đã cập nhật Messenger Kids với các tùy chọn mới để phụ huynh xem và kiểm soát cách con cái khi sử dụng ứng dụng nhắn tin.

Từ giờ phụ huynh có thể quản lý con cái của mình sử dụng Facebook thông qua Messenger Kids, được tích hợp thông qua bảng điều khiển được gọi là Parent Dashboard trong ứng dụng chính của Facebook.

Giờ đây, phụ huynh sẽ có thể xem chi tiết về việc con cái họ đang nhắn tin với ai, liệu có gọi video không và lịch sử người đã bị con bạn chặn.

Phụ huynh đã có thể quản lý con cái của mình sử dụng Facebook thông qua Messenger Kids

Họ cũng sẽ có thể xem nhật ký các hình ảnh gần đây mà con trẻ đã gửi và nhận (với tùy chọn xóa và báo cáo nếu không phù hợp) và có thể đăng xuất tài khoản của chúng khỏi thiết bị từ xa bất cứ lúc nào. Một tùy chọn mới hiện cũng cho phép cha mẹ tải xuống tất cả thông tin của con mình, tương tự như tính năng tải xuống dữ liệu có sẵn trong ứng dụng Facebook chính.

Facebook rất muốn nhấn mạnh rằng họ không chia sẻ thông tin về người dùng Messenger Kids với bên thứ ba và không sử dụng dữ liệu để quảng cáo. Tuy nhiên, do lịch sử của công ty vì lợi nhuận không có khả năng bảo vệ dữ liệu người dùng nên vẫn còn những câu hỏi đặt ra tại sao Messenger Kids cần tồn tại ngay từ đầu.

Theo: Theverge