31-01-2020, 21:10

Nghị Viện Châu Âu thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc dùng chuẩn sạc chung

Sau một tuần Apple công khai lên tiếng chống lại ý tưởng 'chuẩn sạc chung', mới đây, Nghị Viện Châu Âu tiếp tục thúc đẩy điều này mạnh mẽ hơn. Theo các thông tin mới nhất, quốc hội đang yêu cầu Ủy ban châu Âu gấp rút xem xét dự thảo trước tháng 7.
Nghị Viện Châu Âu thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc dùng chuẩn sạc chung
Được biết vào thứ 5 tuần này, nghị quyết đã được phê duyệt bởi 582 phiếu thuận, 40 phiếu chống. Trong hơn một thập kỷ qua, các thành viên của quốc hội đã bàn luận để thúc đẩy sử dụng một cổng kết nối chung, và giây đây điều này là 'rất cẩn thiết'.
Vào tuần trước, Apple từng lên tiếng phản đối nghị quyết trên. Theo đó, hãng cho rằng, việc chuyển sang cổng USB-C sẽ sinh ra một lượng rác thải điện tử lớn, do người dùng phải vứt bỏ đi các cọng cáp và phụ kiện có cổng kết nối lightning đang có của mình. Đồng thời cũng nói rằng sử dụng chuẩn chung là 'kìm hãm sự sáng tạo'.
Nghị viện còn nhắm thẳng vào Apple và cho rằng, chuẩn sạc chung có thể kìm hãm sự sáng tạo đổi mới: 'Ủy ban, không cản trở sự đổi mới, cần đảm bảo rằng khung pháp lý mới cho bộ sạc chung sẽ được xem xét thường xuyên để tính đến các tiến bộ kỹ thuật'
Đến thời điểm hiên tại, hầu hết các mẫu smartphone Android đã chuyển sang sử dụng cổng USB-C. Như vậy có thể thấy, Apple chính là mục tiêu chính của nghị quyết lần này.