31-01-2020, 16:00

Avast chấm dứt việc thu thập dữ liệu và hoạt động của công ty con Jumpshot

Ít hôm trước có thông tin Avast đã thu thập lịch sử duyệt web, bao gồm cả dữ liệu nhạy cảm của người dùng sau đó bán cho các nhà quảng cáo. Hôm nay CEO Ondrej Vlcek nói rằng Avast đã chấm dứt hoạt động thu thập dữ liệu cũng như hoạt động của công ty con Jumpshot.
Avast chấm dứt việc thu thập dữ liệu và hoạt động của công ty con Jumpshot
Avast không đề cập đến bất kỳ kế hoạch chuyển giao hàng trăm nhân viên làm việc tại Jumpshot, nhiều khả năng họ sẽ bị thất nghiệp.
Bảo vệ người dùng là ưu tiên hàng đầu của Avast, bất cứ điều gì đi ngược lại đều không thể chấp nhận được, Vlcek viết trên blog. 'Vì những lý do này, tôi cùng với ban giám đốc công ty đã quyết định chấm dứt việc thu thập dữ liệu và hoạt động của Jumpshot.'
Mặc dù Avast thông báo rằng công ty đã ngừng các hoạt động của Jumpshot, nhưng không tiết lộ cách thức mà hãng đã thu thập dữ liệu. CEO Ondrej Vlcek nhấn mạnh rằng Jumpshot hoạt động như một công ty độc lập, cả Avast và Jumpshot đều tuân thủ 100% GDPR (quy định bảo vệ dữ liệu chung).
Bạn thấy thực trạng 'kinh doanh' dữ liệu người dùng hiện nay thế nào?
Nguồn: Theverge
Nguyễn Khắc Ngọc