1-11-2019, 13:30

Facebook và Instagram cấm một số biểu tượng emoji sử dụng trong các trường hợp gợi dục

Facebook và Instagram vừa thông báo cấm một số biểu tượng emoji sử dụng trong các trường hợp gợi dục. Các biểu tượng này bao gồm cà tím, quả đào và xịt nước. Ba biểu tượng này thường được sử dụng thường xuyên trong những nội dung gợi dục. Trong tương lai có thể những biểu tượng khác sẽ được thêm vào.
Facebook và Instagram cấm một số biểu tượng emoji sử dụng trong các trường hợp gợi dục
Facebook và Instagram không cấm hoàn toàn việc sử dụng các biểu tượng nói trên, họ chỉ cấm khi người dùng vi phạm chính sách Gạ gẫm tình dục của Facebook.
Theo chính sách này, một bài đăng của người dùng phải đáp ứng hai tiêu chí để bị cấm.
Đầu tiên, nó phải có một lời đề nghị của người dùng hoặc yêu cầu một thứ gì đó được coi là có bản chất tình dục. Điều này có thể bao gồm mời chào quan hệ tình dục, yêu cầu hoặc cung cấp các bức ảnh khỏa thân hoặc yêu cầu các cuộc trò chuyện liên quan đến tình dục.
Tiêu chí thứ hai liên quan đến các yếu tố gợi ý, bao gồm các biểu tượng cảm xúc cụ thể và thông thường theo ngữ cảnh và chuỗi biểu tượng cảm xúc tình dục.
Về cơ bản, nếu những biểu tượng cảm xúc này được sử dụng theo cách thức tình dục để cung cấp hoặc yêu cầu dịch vụ tình dục dưới bất kỳ hình thức nào, chúng sẽ bị cấm.