19-10-2019, 15:10

Apple kêu gọi người dùng iPhone cũ cập nhật lên các phiên bản mới để tránh lỗi

Hôm nay, Apple đã phát ra thông báo kêu gọi người dùng các máy iPhone cũ nên cập nhật lên các phiên bản mới trước ngày 3 tháng 11. Sau ngày này, các thiết bị trên có thể gặp một số lỗi liên quan đến vị trí, thời gian và ngày tháng.
Apple kêu gọi người dùng iPhone cũ cập nhật lên các phiên bản mới để tránh lỗi
Cụ thể, những thiết bị nằm trong diện cảnh báo sẽ bao gồm các máy iPhone 5 trở về trước và các máy iPad Gen 4th trở về trước. Những thiết bị này nên được cập nhật iOS iOS 10.3.4 trở lên và các biết bị cũ hơn cần cập nhật lên iOS iOS 9.3.6 để tránh gặp phải các lỗi kể trên.
Được biết, nếu không cập nhật, những thiết bị này sẽ gặp phải vấn đề GPS Rollover, ngăn cản việc duy trì vị trí chính xác của người dùng. Ngoài ra, các chức năng khác bao gồm đồng bộ hóa với iCloud và Email có thể sẽ không hoạt động.
Sau ngày 3 tháng 11, người dùng những thiết bị này sẽ không thể cập nhật phần mềm thông qua WiFi nữa, thay vào đó, họ phải có máy tính cài đặt iTunes để có thể cập nhật.