16-10-2019, 21:21

Microsoft nâng cao hệ thống bảo vệ người dùng khỏi các loại mã độc trên Windows 1903

Ở phiên bản cập nhật Windows 1903, Microsoft đã nâng cao hệ thống bảo vệ người dùng khỏi các loại mã độc, virus khi ra cung cấp thêm một tính năng mới dành cho Windows Defender Antivirus.
Microsoft nâng cao hệ thống bảo vệ người dùng khỏi các loại mã độc trên Windows 1903
Cụ thể, đây là một tính năng mới mà Microsoft bổ sung cho phần mềm Windows Defender Antivirus. Tính năng này có tên là Tamper Protection. Nó giúp nâng cao hệ thống bảo mật của máy tính, tránh được các cuộc tấn công mạng. Cùng với đó, Tamper Protection còn có khả năng ngăn chặn các loại mã độc tự động thay đổi các tùy chỉnh hệ thống bảo mật.
Tamper Protection đã được phát hành và thử nghiệm ở Windows Insider vào tháng 12 năm trước. Microsoft đã quyết định tung ra tính năng này khi các loại mã độc có khả năng tự động vô hiệu hóa Windows Defender như Nodersok và TrickBot.
Ở bản cập nhật Windows 1903, Tamper Protection sẽ mặc định được kích hoạt. Song người dùng có thể truy cập và tùy chỉnh riêng thông qua các bước sau:
  • Truy cập Windows Security
  • Chọn mục Virus & threat protection
  • Chọn Virus & threat protection setting
  • Chọn Manage setting
  • Turn on/off Tamper Protection