5-10-2019, 23:51

Ứng dụng Outlook đã hỗ trợ tính năng dark mode trong iOS 13

Sau khi iOS 13 dành cho iPhone đã hỗ trợ dark mode, lần lượt các nhà phát triển ứng dụng đã bắt đầu cập nhật ứng dụng của họ để hỗ trợ tính năng này, và với một trong những ứng dụng quản lý email phổ biến nhất thế giới thì dĩ nhiên Microsoft không nằm ngoài “xu hướng” này.

Ứng dụng Outlook đã hỗ trợ tính năng dark mode trong iOS 13

Hiện tại, phiên bản Microsoft Outlook có hỗ trợ dark mode là phiên bản 4.5.0 trở về sau và đã có sẵn để tải về từ App Store. Lưu ý là dark mode sẽ được bật theo cấu hình mặc định của iOS 13.

Nếu bạn sử dụng chế độ sáng mặc định trên iOS 13, để bật chế độ dark mode trong Microsoft Outlook bạn cần phải vào phần cài đặt để cấu hình riêng. Outlook dành cho iPhone yêu cầu máy chạy iOS 11 trở lên.

Nguồn: Softpedia