5-10-2019, 09:30

Apple sửa chữa miễn phí cho iPhone 6s và iPhone 6s Plus không lên nguồn

Apple hôm nay đã tung ra một chương trình sửa chữa mới cho iPhone 6s và iPhone 6s Plus có thể không lên nguồn do một thành phần bên trong bị lỗi.
Apple sửa chữa miễn phí cho iPhone 6s và iPhone 6s Plus không lên nguồn
Các mẫu iPhone 6s và iPhone 6s Plus bị ảnh hưởng đã được bán từ tháng 10/2018 đến tháng 8/2019, người dùng có thể kiểm tra số series của thiết bị trên trang web hỗ trợ của Apple để xem thiết bị của họ có bị ảnh hưởng bởi lỗi này hay không.

Những mẫu iPhone đủ điều kiện có thể được Apple sửa chữa miễn phí tại Apple hoặc tại các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Apple. Khách hàng bị ảnh hưởng có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của Apple để được giải đáp.

Các mẫu iPhone bị ảnh hưởng sẽ được bảo hành 2 năm, kể từ ngày nó được bán ra. Tuy nhiên, chương trình sửa chữa này có thể chỉ giới hạn ở một số quốc gia và khu vực bị ảnh hưởng. Chưa rõ chương trình này có được áp dụng tại Việt Nam hay không.

Bạn đang dùng iPhone 6s, 6s Plus không? Hãy thử kiểm tra xem nhé!

Nguồn: Macrumors

Trấn Minh