18-09-2019, 01:50

Google cung cấp dịch vụ Tự động điền mã xác thực SMS trên thiết bị Android

Một số ứng dụng có thể tự động nhập mã xác minh SMS thông qua API truy xuất SMS của Google. Nếu ứng dụng không sử dụng API, Android Messages có thể phát hiện các mã đó và cho phép người dùng sao chép chúng ngay từ thông báo SMS.

Google cung cấp dịch vụ Tự động điền mã xác thực SMS trên thiết bị Android

Bây giờ, có vẻ như Google sắp thu hẹp khoảng cách bằng cách tự mình cung cấp dịch vụ Tự động điền mã xác thực SMS với bản cập nhật dịch vụ Google Play mới nhất.

Nếu bạn đã bật Tự động điền trong cài đặt hệ thống của mình, bạn sẽ có thể tìm thấy một mục mới trong danh sách cài đặt của Google có tên là 'Tự động điền mã xác minh', có tính năng chuyển đổi đơn giản để cho phép mã xác thực tự động điền của Google đến từ tin nhắn văn bản. XDA-Developers cho biết tính năng này có trong phiên bản beta v18.7.13 của Google Play.

Một số người cũng đã viết về sự thay đổi này, nói rằng nó đi kèm với bản cập nhật dịch vụ Google Play lên v19.2.75. Một số người thì cho biết đã có bản cập nhật đó trên các thiết bị của họ, nhưng không có cài đặt này. Hy vọng tính năng này sẽ được triển khai dần dần.

Một nhà phát triển ứng dụng đã nói với XDA rằng API của Google không phải là phương pháp dễ nhất để tạo mã SMS Copy / Paste vì tin nhắn văn bản yêu cầu định dạng bổ sung bao gồm hàm băm dựa trên chữ ký của ứng dụng gửi mã và có thể rất khó hiểu.

Theo androidpolice