26-08-2019, 20:10

Google Chrome sẽ có thêm tính năng hạn chế các thông báo phiền phức hiện ra trên các website

Thật vậy, Google Chrome sắp sửa được trang bị tính năng cảnh báo leak mật khẩu của các tài khoản được lưu trữ. Tính năng này trước đây chỉ được trang bị trên Firefox Monitor và bây giờ Google đang làm việc với Firefox nhằm trang bị nó thành tính năng mặc định trên Chrome desktop cùng với Android. Phiên bản Canary của Chrome hiện đã có tính năng này. Một sự thay đổi khác đang 

dần đến với người dùng là sự hạn chế các thông báo phiền phức hiện ra trên các website.

Tính năng cảnh báo leak mật khẩu

Google Chrome sẽ có thêm tính năng hạn chế các thông báo phiền phức hiện ra trên các website

Thật ra thì tính năng kiểm tra mật khẩu của Google không mới, trước đây nó đã hiện diện trên extension Password Checkup rồi. Extension này sẽ tự động cảnh báo bạn nếu thông tin login bạn nhập vào bất kì website nào yêu cầu đã bị leak một cách công khai trước đó.

Để kích hoạt tính năng này trên Chrome Canary, bạn phải gõ dòng này vào thanh địa chỉ: chrome://flags/#password-leak-detection. Sau khi đã nhập xong, bạn hãy bật flag Password Leak Detection lên rồi restart lại trình duyệt. Một bước nữa mà bạn cần phải làm là kiểm tra xem tính năng Password protection đã được bật hay chưa, để thực hiện điều đó bạn gõ chrome://settings/passwords lên thanh địa chỉ là xong.

Hạn chế các thông báo phiền phức

Không giống như tính năng cảnh báo leak mật khẩu, tính năng hạn chế các thông báo phiền phức trên website hiện tại chỉ được Google cho xuất hiện trên Android. Tính năng này vẫn còn đang được phát triển và hoàn thiện nên chúng ta cần thêm thời gian chờ đợi.

Nguồn: Android Police