20-05-2019, 11:10

Google Play vẫn tiếp tục hoạt động bình thường trên các thiết bị Huawei hiện tại

Theo sau thông tin từ Reuters cho biết Google sẽ rút giấy phép sử dụng Android của Huawei, Google đã lên tiếng khẳng định chợ ứng dụng Google Play vẫn tiếp tục hoạt động bình thường trên các thiết bị Huawei hiện tại.
Google Play vẫn tiếp tục hoạt động bình thường trên các thiết bị Huawei hiện tại
Huawei Technologies và hơn 70 công ty khác có liên quan bị liệt vào danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ do có liên quan đến các vấn đề an ninh quốc gia, do đó các công ty này bị cấm mua linh kiện, bộ phận từ các công ty Mỹ trừ khi được sự cho phép từ chính phủ.
Phát ngôn viên của Google cho biết, “Goolge đang tuân thủ theo quy định và xem xét lại mối quan hệ. Đối với người dùng các dịch vụ của chúng tôi, Google Play và các bảo mật từ Google Play Protect vẫn tiếp tục hoạt động trên các thiết bị Huawei hiện có.”
Tuy nhiên, Google không nói gì về việc hỗ trợ các thiết bị Huawei trong tương lai. Việc Google nói sẽ tuân thủ theo quy định của chính phủ Mỹ nghĩa là có khả năng các thiết bị Huawei trong tương lai sẽ không thể sử dụng các dịch vụ của Google, như Play Store, Gmail, YouTube,...
Huawei vẫn có thể truy cập vào giấy phép mã nguồn mở hệ điều hành Android của Google, nhưng giấy phép này sẽ không bao gồm các ứng dụng dịch vụ của Google.