17-04-2019, 16:40

Google sẽ cho phép tải nhiều ứng dụng trên Google Play Store mới

Từ trước đến nay, Google Play Store chỉ cho download 1 ứng dụng trong một thời điểm, nếu muốn download nhiều ứng dung, bạn phải chờ đến khi tải xong mới tiếp tục tải ứng dụng tiếp theo được. Điều này khiến không ích người dùng cảm thấy khó chịu, nhưng sẽ thay đổi trong tương lai.
Google sẽ cho phép tải nhiều ứng dụng trên Google Play Store mới
Một số người dùng đã được Google thử nghiệm tính năng cho phép tải nhiều ứng dụng trên Google Play cùng lúc trong phiên bản Play Store mới nhất. Tính năng này được cập nhật theo từng cụm server và mới chỉ có số ít người dùng được trải nghiệm.
Ngoài tính năng tải nhiều ứng dụng cùng lúc nói trên, phiên bản Play Store mới còn cho phép chia sẻ ứng dụng thử nghiệm, tính năng này cho phép các nhà phát triển chia sẻ sớm ứng dụng của mình đến người dùng đang trong một kênh thử nghiệm.