8-03-2019, 00:50

Safari Technology Preview 77 phát hành nhằm sửa lỗi và cải thiện hiệu suất

Apple hôm nay đã phát hành bản cập nhật mới cho Safari Technology Preview, trình duyệt thử nghiệm mà Apple giới thiệu lần đầu tiên cách đây ba năm vào tháng 3 năm 2016. Apple đã thiết kế Safari Technology Preview để thử nghiệm các tính năng có thể được đưa vào các phiên bản phát hành trong tương lai của Safari.

Bản phát hành Safari Technology Preview 77 bao gồm sửa lỗi và cải thiện hiệu suất cho WebRTC, API Web, CSS Grid, Access Media, Web Inspector và Tiện ích mở rộng ứng dụng Safari.

Safari Technology Preview 77 phát hành nhằm sửa lỗi và cải thiện hiệu suất
Bản cập nhật Safari Technology Preview mới có sẵn cho cả macOS High Sierra và macOS Mojave, phiên bản mới nhất của hệ điều hành Mac được phát hành ra công chúng từ tháng 9 năm 2018.
Bản cập nhật Safari Technology Preview có sẵn thông qua cơ chế Cập nhật phần mềm trong Mac App Store cho bất kỳ ai đã tải xuống trình duyệt này.
Mục tiêu của Apple với Safari Technology Preview là thu thập phản hồi từ các nhà phát triển và người dùng về quy trình phát triển trình duyệt của mình. Safari Technology Preview có thể chạy song song với trình duyệt Safari hiện có và mặc dù được thiết kế cho nhà phát triển, nó không yêu cầu tài khoản nhà phát triển để tải xuống.
Nguồn: Macrumors