5-03-2019, 11:30

Apple tung bản cập nhật macOS Mojave 10.14.4 beta thứ 4 cho các nhà phát triển

Apple hôm nay đã tung bản cập nhật macOS Mojave 10.14.4 beta thứ 4 cho các nhà phát triển cho mục đích thử nghiệm, hai tuần sau khi tung macOS Mojave 10.14.4 beta thứ ba và hơn một tháng sau khi phát hành macOS Mojave 10.14.3.

Có thể tải xuống macOS Mojave 10.14.4 beta mới thông qua cơ chế Cập nhật phần mềm trong Tùy chọn hệ thống sau khi đã có những cài đặt phù hợp từ Trung tâm nhà phát triển của Apple.

Apple tung bản cập nhật macOS Mojave 10.14.4 beta thứ 4 cho các nhà phát triển
macOS Mojave 10.14.4 lần đầu tiên mang Apple News đến Canada, cho phép người dùng Mac Canada truy cập các tin tức bằng tiếng Pháp, tiếng Anh hoặc cả hai.
Bản cập nhật cũng bao gồm hỗ trợ cho Safari AutoFill bằng Touch ID và các chủ đề chế độ tối tự động trong Safari. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đã bật Chế độ tối, khi bạn truy cập trang web có tùy chọn cho chủ đề tối, nó sẽ được kích hoạt tự động.
macOS Mojave 10.14.4 có thể sẽ được thử nghiệm trong vài tuần tới khi Apple tinh chỉnh các tính năng và khắc phục các lỗi. Sau đó, nó sẽ thấy một bản phát hành cùng với iOS 12.2, watchOS 5.2 và tvOS 12.2.
Nguồn: Macrumors