16-08-2018, 11:00

Google Play có thêm mục "tùy chọn tải xuống ứng dụng" giúp hạn chế tốn dữ liệu

Việc tải xuống ứng dụng sẽ tiêu hao rất nhiều dữ liệu hàng tháng của bạn. Tuy đối với các ứng dụng dung lượng cao Google sẽ hỏi bạn có muốn tải qua Wi-Fi không, nhưng với các ứng dụng dung lượng thấp, nếu không chú ý mà tải quá nhiều vẫn sẽ tốn lượng dữ liệu rất lớn. Với bản cập nhật mới nhất của Google Play, chúng ta có thể loại bỏ hoàn toàn được mối lo này.

Google Play có thêm mục "tùy chọn tải xuống ứng dụng" giúp hạn chế tốn dữ liệu

Theo đó, tại mục cài đặt của ứng dụng Google Play, người dùng sẽ có thể thêm mục 'tùy chọn tải xuống ứng dụng', từ đây, chúng ta có thể chọn chỉ sử dụng kết nối Wi-Fi cho việc tải xuống.

Ngoài ra, nếu bạn chọn 'luôn hỏi tôi', Google Play sẽ thông báo trước cho bạn về dung lượng của ứng dụng, và sẽ cho phép bạn lựa chọn tải về chỉ thông qua Wi-Fi hoặc bất kỳ kết nối nào.

Tuy nhiên, tùy chọn này chỉ xuất hiện cho các ứng dụng được tải về thủ công, nếu đang để tự động cập nhật thì sẽ không thể chọn cách download được. Để tắt tự cập nhạt, bạn có thể vào Cài đặt > Tự động cập nhật ứng dụng > Không tự động cập nhật.

Công Minh/ Theo: PhoneArena