10-05-2018, 02:48

Google cập nhật bảng thống kê thị phần các phiên bản Android

Mới đây, Google đã cập nhật bảng thống kê thị phần các phiên bản Android trên trang Developer Android. Dữ liệu được thu thập trong 7 ngày, kết thúc trước 7/5/2018. 

Android Oreo bao gồm phiên bản Android 8.0 và 8.1, nếu gộp chung mà tính thì đạt 5.7% thị phần, tăng 1.1% chỉ trong một tháng. Còn Android Nougat (Android 7.0 và 7.1) hiện chiếm 31.1% thị phần, với mức tăng 30.8% tính từ tháng 4 và có thể được xem là mức tăng trưởng ổn định.

Trong khi đó, Android 6.0 Marshmallow hiện ở mức giảm 25.5% (trước đó là 26%), còn Android Lollipop cũng giảm nhẹ từ mức 22.9% xuống 22.4%. 

Phiên bản Android nào dưới 0.1% thị phần đều không được lọt vào bảng thống kê

Hiện tại phiên bản Android KitKat đã giảm còn 10.3% từ mức 10.5% thị phần. Jellybean giảm còn 4,3% từ mức 4,5%. Gingerbread và Ice Cream Sandwich không có thay đổi lần lượt là 0.3% và 0.4%.

Nguồn: Developer Android

Tech Funny