7-10-2017, 15:12

Cảm ngộ chiều mưa: Dưới này mưa trắng xóa, trên kia… xanh bao la

Lá ham chơi bỏ cội
Theo gió nhẹ lên cao
Men nắng vàng mây trắng
Đang kết nhịp tiên giao.
Cảm ngộ chiều mưa: Dưới này mưa trắng xóa, trên kia… xanh bao la
Lá ham chơi bỏ cội. Theo gió nhẹ lên cao
Duyên chốn này chỉ vậy
Chán rồi thì đi thôi
Cũng chỉ là sau trước
Ai rồi cũng sẽ rời.
Duyên chốn này chỉ vậy. Chán rồi thì đi thôi
Cõi trần đây chỉ tạm
Bồng lai mới là nhà
Người giờ vui hoa lá
Ta ngồi buồn ngó xa.
Cõi trần đây chỉ tạm. Bồng lai mới là nhà
Bây giờ, mưa nhiều quá
Đó đây, nước nhạt nhòa
Dưới này, mưa trắng xóa
Trên kia, xanh bao la…
Bây giờ, mưa nhiều quá. Đó đây, nước nhạt nhòa
Đăng An
Hương sắc Việt Nam: Trước ngôi nhà tuổi thơ, khi mẹ vắng sân tràn lá rụng…
Lý Bạch, ánh trăng nghìn năm toả sáng bầu trời thi ca (P.7): Làm thơ tặng vua, kết tri kỷ cùng Đỗ Phủ
Cuộc đời tựa phim của một ni cô: vâng lời cha kết hôn sinh con, vẫn tha thiết nguyện vọng xuất gia