28-11-2017, 08:44

Bình yên nơi ấy khát ta về: Tay trong tay không chút rối tơ lòng, mình trở về cùng hạc vàng mây trắng

Chiều tím chiều tím sóng mắt lao xao

Sóng miên man lời tự tình mây nước

Gió se sắt ấp mình trong rét mướt

Khói sương mờ khao khát bóng thiên di.
Bình yên nơi ấy khát ta về: Tay trong tay không chút rối tơ lòng, mình trở về cùng hạc vàng mây trắng
Chiều tím chiều tím sóng mắt lao xao. Sóng miên man lời tự tình mây nước (Ảnh: pixabay.com)
Đường dặt dìu thương những bước chân đi

Đêm khép mình đìu hiu thương mắt lá

Bàn tay thương nhau ủ ấm miền gió cả

Ánh mắt thương nhau trao da diết ân tình.
Mai mình về chốn quê cũ cao minh

Người sẽ tỏ những điều ta đã biết

Trong nồng nàn ta trao lời tịnh khiết

Cho yên bình thơ khát cháy ước mong.
Đường dặt dìu thương những bước chân đi. Đêm khép mình đìu hiu thương mắt lá (Ảnh: pinterest.com)
Tay trong tay không chút rối tơ lòng

Mình trở về cùng hạc vàng mây trắng

Giữa cõi người vẩn vơ như khói sóng

Ta xênh xang chẳng phải ước mong gì
Mình trở về cùng hạc vàng mây trắng. Giữa cõi người vẩn vơ như khói sóng (Ảnh: pinterest.com)
Bởi biết bình yên nơi ấy khát ta về…
Minh Huyền
Có con sóng miệt mài cùng sợi nắng, thắp ấm miền thương nhớ nẻo không em?
Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ: Những con sóng tuyệt tác của thiên nhiên mang chứa tình yêu rộng lớn…
Lời giãi bày bất ngờ của một ‘cao nhân’ – Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người
Cùng chuyên mục