15-11-2017, 16:32

Tìm thang mây: Thang trời còn đó, trống trơn kiếp người?

Niềm xưa nghĩ đến mà đau

Đi về phía ấy,

bạc màu mây tuôn

Nhớ nhung một thuở vuông tròn

Thang trời còn đó, trống trơn kiếp người
Tìm thang mây: Thang trời còn đó, trống trơn kiếp người?
Nhớ nhung một thuở vuông tròn. Thang trời còn đó, trống trơn kiếp người. (Ảnh: pinterest.com)
Còn gặp nhau, cuộc luân hồi?

Tìm thang mây?

Gió cuốn lời,

trống trơn…
Còn gặp nhau, cuộc luân hồi? (Ảnh: hanhtrinhtamlinh.com)
La Vinh
Tình thương quặn thắt từ trái tim của mẹ đã thấu trời xanh – Thần tích là có thật
Thơ: Heo may
Thơ: Lời cũ với Dã Tràng
Cùng chuyên mục