22-06-2013, 22:10

Khởi động bất cứ chương trình nào cùng Windows

- Nhấn tổ hợp phím [Windows] + R để hiển thị cửa sổ Run
- Nhập 'Regedit' và nhấn Enter

Khởi động bất cứ chương trình nào cùng Windows

- Lúc này Windows hiển thị cửa sổ Registry Editor.
- Bạn cần tìm đến Key 'Run'  theo đường dẫn sau: 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

- Ở phía bên phải cửa sổ xuất hiện danh sách một số chương trình và đường dẫn đi kèm. Đây những là chương trình sẽ được chạy khi Windows khởi động.
- Bước tiếp theo là bạn cần làm tương tự như vậy bằng cách nhấn phải chuột vào khoảng trống bên dưới và chọn New > String Value.
- Nhập tên đại diện của chương trình bạn muốn khởi động cung Windows. Ví dụ: Zune Launcher.
- Cuối cùng là nhấn đúp vào tên chương trình mà bạn vừa tạo ra và chèn đường dẫn của chương trình vào. Ví dụ, đường dẫn của chương trình Zune Launcher là:
C:\Program Files\Zune\ZuneLauncher.exe
. Nhấn OK để hoàn tất.

Bạn có thể xem hình minh họa bên trên để thực hiện dễ dàng hơn.

Bây giờ bạn có thể khởi động lại máy để kiểm tra. Chúc bạn thành công!