8-06-2013, 09:21

Tìm kiếm tập tin thông minh hơn trong Windows 8

Như đã biết, có thể tìm kiếm tập tin giống như cách bạn tìm kiếm các ứng dụng, cài đặt: chỉ cần bắt đầu gõ chữ vào. Tùy chọn tìm kiếm động của Windows 8 ngay lập tức hiển thị, lọc các kết quả ngay khi bạn gõ.
Tuy nhiên, cần lưu ý một vấn đề: tìm kiếm tập tin không mở rộng ra ngoài những gì đang có trong thư mục Libraries của bạn. Vì vậy, nếu bạn đã di chuyển một số thư mục ra ngoài Libraries hoặc muốn tổ chức tài liệu theo cách khác, sự tìm kiếm của bạn sẽ không có kết quả - và khiến bạn nản lòng.
Trong trường hợp đó, bạn nên sử dụng File Explorer - trình quản lý tập tin trước đây gọi là Windows Explorer. Với File Explorer, bạn có thể tiến hành tìm kiếm toàn diện hơn nhiều, xem xét lại các kết quả chi tiết hơn.
Để truy cập vào File Explorer từ màn hình Start, hãy thực hiện 1 trong 3 bước sau:
Gõ file, sau đó nhấp vào ứng dụng File Explorer.
Di chuột đến góc dưới bên trái của màn hình, nhấp chuột phải, sau đó chọn File Explorer từ menu pop-up.
Bấm tổ hợp phím Windows và E (Win-E). Đây là cách nhanh nhất để File Explorer hiện ra.
Theo mặc định, File Explorer trỏ đến Libraries, nhưng bạn có thể làm cho nó tìm kiếm rộng hơn bằng cách nhấn vào ổ đĩa/thư mục mong muốn trong cửa sổ chuyển hướng ở bên trái, sau đó gõ các thông số tìm kiếm của bạn vào trường Search.